Vyhledávání


Kontakt

Mgr. Ivo Karásek
Výtvarná výchova na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 735 41 Petřvald

E-mail: ivovytvarka@seznam.cz

Světlo pro zmizelé sousedy 2016 - projekt výtvarné a dramatické výchovy

06.09.2016 16:56

9. 6. 2016 proběhly na hlavním nádraží v Ostravě dvě akce žáků naší školy: výstava s názvem Naděje a sny lidí, kteří musí opustit své domovy, a natáčení performance na téma osudy ostravských Židů v době 2. světové války. Obě akce byly vyvrcholením projektu Světlo
pro zmizelé sousedy, které vedl na naší škole Mgr. Ivo Karásek.

První části projektu se účastnili žáci 7. a 8. ročníku tím, že malovali obrazy, které tematizovaly myšlenky a naděje lidí nucených opustit svůj domov, protože se v něm cítí ohroženi. Toto ohrožení zažívali právě Židé v době 2. světové války. Někteří stačili před pronásledováním utéct do svobodnějších zemí. Jiní museli po vydání norimberských zákonů opouštět své domovy na příkaz úřadů a jejich cesty často končily smrtí v koncentračních táborech. Toto téma nepřestává být aktuální ani v dnešní době, kdy stále existují lidé, kteří prchají z oblastí ohrožených válkou a nesvobodou.

Druhé části projektu se účastnili žáci 9. ročníku. Při výuce dramatické a etické výchovy natočili krátký film, v němž se vydali po stopách zmizelých ostravských Židů. Ty připomíná několik stolpersteinů, jež jsou položeny do dlažby města v místě, kde za 2. světové války tito lidé bydleli. Dále žáci natáčeli v prostoru hlavního nádraží v Ostravě performanci, ve které tematizovali násilí, hrubost a netoleranci k odlišnostem, ale také ohleduplnost
a ochotu pomoci člověku v ohrožení. Během natáčení se setkali také s několika reakcemi údivu, někteří lidé vypadali pobouřeně, ale po vysvětlení, oč se jedná, většina z nich podpořila myšlenku vzpomínky a hlavně preventivní charakter celé akce.

Hlavním cílem projektu bylo, aby se žáci nejen seznámili s některými znaky židovské kultury, ale hlavně si znovu uvědomili důležitost a nutnost respektování základních lidských hodnot, jako je slušnost, ohleduplnost, soucítění, vzájemná pomoc, naslouchání jeden druhému, tolerance k odlišnostem národnostním, náboženským a jiným.  Tyto hodnoty jsou totiž základem pro svobodu a mír v Evropě, kde vyrůstají.

Při seznamování s tématy projektu žáci absolvovali procházku i s paní Lenkou Kocierzovou (kronikářka, výtvarnice a průvodkyně po zvláštnostech Ostravy), která je provedla po místech, kde Židé v Ostravě žili, a zároveň do filmu poskytla fotografie těchto lidí.

Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli, jak žákům, tak dospělým.

Malby z výstavy Naděje a sny lidí, kteří musí opustit své domovy: ivovytvarka.rajce.idnes.cz/Nadeje_a_sny_lidi_-_malby_zaku/

Výstava Naděje a sny lidí na hlavním nádraží v Ostravě: ivovytvarka.rajce.idnes.cz/Nadeje_a_sny_lidi_-_vystava/

Fotografie z natáčení akce Světlo pro zmizelé sousedy: ivovytvarka.rajce.idnes.cz/Svetlo_pro_zmizele_sousedy_2016/

Film Světlo pro zmizelé sousedy: www.youtube.com/watch?v=mJC0nP5d69k