Vyhledávání


Kontakt

Mgr. Ivo Karásek
Výtvarná výchova na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 735 41 Petřvald

E-mail: ivovytvarka@seznam.cz

Archiv

Světlo pro zmizelé sousedy 2016 - projekt výtvarné a dramatické výchovy

06.09.2016 16:56
9. 6. 2016 proběhly na hlavním nádraží v Ostravě dvě akce žáků naší školy: výstava s názvem Naděje a sny lidí, kteří musí opustit své domovy, a natáčení performance na téma osudy ostravských Židů v době 2. světové války. Obě akce byly vyvrcholením projektu Světlo pro zmizelé sousedy, které...

Město 2016 - výstava prací žáků v SKS Petřvald

06.09.2016 16:42
15. června proběhla v SKS Petřvald vernisáž výstavy Město 2016. Byly zde vystaveny nezdařilejší práce žáků 4. - 8. ročníku naší školy, které vznikly během školního roku 2015/2016 ve výuce výtvarné výchovy. Žáci se při jejich vzniku zabývali nejrůznějšími tématy, například městskou architekturou,...

Město 2016 - práce žáků

06.09.2016 16:20
Celoročním tématem se ve školním roce 2015/2016 stalo město. V následujícím článku si můžete prohlédnout některé práce žáků, které byly v rámci projektu vytvořeny.Město - koláž 2016Město je zabydleno lidmi. Tito lidé mají svůj životní styl, své zvyky, schopnosti a dovednosti. Zajímají se o mnoho...

Výstava Dialog s pamětí 2015

15.09.2015 21:45
Dne 10. 6. 2015 proběhla v SKS města Petřvald slavnostní vernisáž výstavy výtvarných prací žáků naší školy Dialog s pamětí.  Výstavu zahájili žáci s vlastním doprovodným programem, během něhož vystoupili: Erika Gomolová, Ondřej Čelechovský, Nikol Kalousková, Marek Bdžoch, Lucie Berkyová,...

Graffiti ve škole 2015

14.09.2015 21:47
9. 6. 2015 proběhlo na naší škole slavnostní odhalení nástěnné malby, kterou vytvořili žáci 9. ročníku Filip Káňa a Vladislav Vajdo. Filip vytvořil na stěnu sprejem graffiti, Vláďova práce je namalována ve stylu komiksu. Oba autoři ve svém díle vyjádřili téma "odborné učebny naší školy". Jak malba...

Domluvíme se? (Krátký film, 2015)

13.09.2015 21:49
V rámci výtvarné výchovy a dramatické a etické výchovy vznikly v devátých ročnících dva krátké filmy, které tematizují agresivní a spolupracující chování mezi lidmi. Původní myšlenka projektu vznikla jako reakce na násilné řešení konfliktů ve světě. Premiéra filmu proběhla na vernisáži výstavy...

Svět jako rubiková kostka 2015

06.09.2015 22:07
Naše škola se zapojila do projektu Svět jako rubiková kostka. Jedná se o přehlídku výtvarných prací 22 základních a základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Každá škola připravila tematickou minivýstavu, která je k vidění na Slezskoostravském hradě od  8. 5. - 28. 5. 2015. Více...

Almanach Petřvaldské literární záření 2015

05.09.2015 22:03
Almanach nejzdařilejších literárních příspěvků žáků naší školy je vyzdoben fotografiemi masek, které děti vlastnoručně vyrobily. Masky mají symbolizovat různé nálady a vlastnosti lidí. Almanach si můžete přečíst a prohlédnout na stránkách knihovny města Petřvald, se kterou letos naše škola...

Vítání jara (Krátký film, 2015)

04.09.2015 22:01
V tomto projektu se žáci 5. ročníku seznámili s některými zvyky starých Slovanů a vyzkoušeli si dokonce na vlastní kůži zrekonstruovat podobu jakéhosi rituálu k uvítání Vesny, staroslovanské bohyně jara a života. Záznam akce doprovází skladba Tomáše Kočka Hodovnice.  Zde je možno akci...

Den otevřených dveří 2015

02.09.2015 22:19
V rámci Dne otevřených dveří 2015 jsme připravili pro návštěvníky výstavu výtvarných prací žáků na témata: Co Čech, to muzikant; Slavná jména; Štěstí; Magické ruce. Zde si můžete prohlédnout některé z prací:
1 | 2 >>